Dizala za automobile ujedinjuju parkirna mjesta sa ulicom, spajaju više parkirnih razina, bez stvaranja rampa.

Vozilo sa vozačem se brzo spusti ili podigne na odabrani kat. Auto dizala su  usklađena sa parkirnim sustavima.

 

 

Dizalo sa kabinom

 

Tehnički list

 

Dizalo bez kabine

 

Tehnički list tip V7  Tehnički list tip V8

Dizala za prijevoz automobila - teretna - bez vozača na krovu!

IP1-HMT V2-3 IP1-CM Vrata za avto dizala

 

 

KATALOG ZA VAS!

IP1-HMT  V 4-5 IdealPark  

 

 

 

 

Otto Wöhr GmbH

 

 

 

 

 

Podizni parkirni sustavi

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatizirani parkirni sustavi

 

 

 

 

 

Početna

 

 

 

Referentni radovi

 

 

 

 

 

Tehničke specifikacije

 

 

 

 

 

Aktualni projekti

 

 

 

 

 

 

Svaki mjesec nešto novo!

 

 

NAGRA parkirni sustavi d.o.o.,   10 000 Zagreb,   Sarajevska 27,   Tel.: +385 91  166 56 56,   e-pošta: nagra.hr@gmail.com