Poslovna zgrada "HIT Nova Gorica"

  15 sistema Parklift 316

30 parkinga

Stambena zgrada Maribor, Dalmatinska ulica

4 sisteme Parklift 420

 16 parkinga

Stambena zgrada Ljubljana, "Zeleni dvor 1"

  8 sistema Parklift 401

16 parkinga

Više stambena zgrada Ljubljana "Zeleni dvor II" 19 sistema Parklift 401

38 parkinga

Stambena zgrada Zagreb, "Gotalovečka ulica"    2 sistema Parklift 440

8 parkinga

Više stambena zgrada Ljubljana, "Trnovski vrtovi"   16 sistema Parklift 411

32 parkinga

Poslovna zgrada zavarovalnice "HERZ" Zagreb"    8 sistema Parklift 440

 32 parkinga

Više stambena zgrada "Povšetova,  Ljubljana"    19 sistema Parklift 401

38 parkinga

Više stambena zgrada  "Črnuče 1"

  3 sistema Parklift 402

 6 parkinga

Stambena  zgrada "Ptuj - Ptujski vrh"

 1 sistem Parklift 440 2,6 t

4 parkinga

Više stambena zgrada "Markovec, Koper"

 7 sistema Parklift 402

16 parkinga

Stambena zgrada "Lackova c. Maribor"

4 sustava Parklift 402

14 parkinga

 

 

 

 

Otto Wöhr GmbH 

 

 

 

 

 

Podizni parkirni sustavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatizirani parkirni sustavi 

 

 

 

 

 

Referentni radovi u svetu

 

Neki interesantni projekti u svijetu

 

 

 

 

 

Specifikacije 

 

 

 

 

 

Aktualno 

 

KATALOG ZA VAS!

 

 

 

 

 

Svaki mjesec nešto novo!

 

 

NAGRA parkirni sustavi d.o.o.,  10 000 Zagreb,  Sarajevska 27,  Tel.: +385 91  1665656,  e-pošta: nagra.hr@gmail.com